STÖD BUAS UTVECKLING – BLI MEDLEM

Ditt bidrag betyder mycket för oss. Vi är en av de största samhällsföreningarna i Halland, det ger oss ett stort mandat att använda i vår dialog med kommunen.

För att bekosta föreningens verksamhet, förutom medlemsbidrag, driver vi Bryggebastun i Bua Hamn samt säljer fika vid Makrillfestivalen. Vi har också vissa intäkter från bidrag, sponsorer, stipendier och stiftelser under året.

VEM KAN BLI MEDLEM?

Föreningen Buas Framtid är öppen för alla. Ditt bidrag går oavkortat till byns utvecklingsprojekt. Vi verkar för att bevara den positiva utveckling som pågår i Buabygden.

AKTIVITETER SOM BEKOSTAS MED MEDLEMSAVGIFTER ELLER FÖRENINGSBIDRAG

  • Marknadsföring av Buas närings- och kulturliv
  • Valborgsfirande med vårtalare, fyrverkerier, fackeltåg
  • Olika aktiviteter där vi möter samhällets invånare – frågestund, informationsmöten, årsmöten, dialogmöten med politiskt inslag
  • Diverse administrativa kostnader, ex hemsida, bankgiro, utskrifter, lokalkostnader. Notera att ingen ersättning går till närvarande vid möten eller mötesfika.

AKTIVITETER SOM BEKOSTAS MED FÖRTJÄNSTER FRÅN BRYGGEBASTUN SAMT MAKRILLFESTIVAL

  • Tackfest för medverkande under året
  • Underhåll och utveckling av Bryggebastun

ÅRSAVGIFT 2024

40 kr per person

100 kr per familj

250 kr per företag

(Valfritt belopp emottas också som stöd)

BG 5553-5629 eller SWISH 1233338647

Skriv namn, e-postadress och antal medlemmar ex:
”Allan Axelsson, 2 vuxna, 3 barn, axelssons
@gmail.com”

Vi registrerar ditt bidrag, men skickar inte ut några medlemskort.