VÅR HISTORIA

Grundandet

Samhällsföreningen bildades 1997 av ett antal engagerade Buabor som ville se en förändring i samhället. Bland annat fanns här områden som var eftersatta, dålig underhållning av leder, behov av cykelvägar och mycket mer. Några av de tidiga eldsjälarna var Ingela Andersson, Sven Stavhagen, Berit Berntsson och Sven Svennerud. Därefter har ett stort antal ideella fyllt på och jobbat aktivt med förändringar i samhället.

Arbetsgrupper

För att göra arbetet effektivt grundade föreningen olika arbetsgrupper. I starten fanns ett stort intresse för utveckling av samhället vad gäller hälsa och centrumet. Därför skapades Hälsogruppen och Centrumgruppen, sedermera även Hamngruppen och i stort Buagruppen. Under årens lopp har grupperna justerats och för 2021 verksamhetsår arbetar vi i Boende, Samråd, Samhälle, Trafik & Skola, Ungdomar, Bryggebastun, IT/hemsida, Ekonomi & Sponsring, Marknadsföring och Landsbygdsrådet. Varje grupp har en ansvarig som självständigt bedriver arbetet och sedan rapporterar till styrelsen. Beroende på vad som får störst prioritering i respektive styrelse kan arbetet fördelas olika i grupperna.

Utvecklingen av föreningen

Ganska fort fick föreningen genomslag på sina initiativ och arbetet som gjordes alstrade snabbt resultat. Bland annat initierades arbetet med ett aktivitetshus för att bättra på Buas då tråkiga rykte. (En skribent/krönikör i HN hade i slutet av 90-talet bland annat skrivit ner Bua så hårt att Varbergs Bostad hade svårt att få uthyrt sina lägenheter). Detta skedde under 1999 och Föreningen Brygghuset skapades för att förvalta det blivande aktivitetshuset som skulle drivas på vinsten från det nystartade Vandrarhemmet. I aktivitetshuset inrymdes då snickarverkstad, vävstuga, konferenslokaler och även så småningom second hand.

Föreningen Brygghuset har fortsatt att utvecklas. De har utökat sin verksamhet till att även omfatta friskvård och aktiviteter för gammal som ung.

Efter att Brygghuset knoppades av delades verksamheterna mellan föreningarna upp. Buas Framtid valde att satsa på långsiktig utveckling av samhället, dialog med kommun, agera mellanhand i olika frågor som rörde strategisk utveckling.

Styrelse 2020

Styrelsen 2012

Styrelsen 2012

Styrelsen 2011

Styrelsen 2011

Styrelsen 2010

Styrelsen 2010

Styrelsen 2008

Styrelsen 2008