Här kan du bo!

Ställplatser finns i hamnen för dig som har husbil.
Ställplatser Bua Hamn

För dig som kommer med båt finns det även en Gästhamn.
Gästhamn Bua Hamn

Det finns också några AirBnb i Bua

Bua  Airbnb

Johanna’s Hotel 

Två Vindskydd finns ena finns runt motionsslingan och andra vid långan.

Tält, man får tälta något enstaka dygn, läs mer på Naturvårdsverket nedan.
Allemansrätten – tälta – Naturvårdsverket