Årets styrelse, valberedning och revisorer 2023 består av följande personer:

Ordförande Christer Axelsson
ordforande@bua.nu
Telefon 072-229 50 05

Sekreterare Christine Soniasdotter
sekreterare@bua.nu
Telefon 070-200 28 66

Kassör Birgitta Andersson
kassor@bua.nu
Telefon 070-662 45 94

Ledamot Kim Griffiths
Ledamot Birgitta Carlsson
Ledamot Mattias Karlsson

Suppleant Karin Andersson
Suppleant Ulla Reinholdsson
Suppleant Elisabeth Andersson
Suppleant Clas Fredriksson
Suppleant Mattias Svensson

Adjungerade ledamöter
Adjungerad (APV) Per-Erik Wikström
Adjungerad (Bryggebastun) Ulla Rönnelius-Olsson

Valberedning
Per-Olov Nilsson (sammankallande)
Jonas Svahn
Hermann Andersson

Revisorer
Malin Kjellberg
Theresia Nyström
Revisorssuppleant
Victoria Wiman