Årets styrelse, valberedning och revisorer 2024 består av följande personer:

Ordförande Christer Axelsson
ordforande@bua.nu
Telefon 072-229 50 05

Sekreterare Christine Soniasdotter
sekreterare@bua.nu
Telefon 070-200 28 66

Kassör Lotta Edqvist

Telefon 072-729 12 91

Ledamot Kim Griffiths
Ledamot Birgitta Carlsson
Ledamot Birgitta Andersson

Suppleant Karin Andersson
Suppleant Ulla Reinholdsson
Suppleant Elisabeth Andersson
Suppleant Clas Fredriksson

Adjungerade ledamöter
Adjungerad (APV) Per-Erik Wikström
Adjungerad (Bryggebastun) Ulla Rönnelius-Olsson

Valberedning
Mattias Svensson (sammankallande)
Jonas Svahn
Hermann Andersson

Revisorer
Malin Kjellberg
Theresia Nyström
Revisorssuppleant
Victoria Wiman